Systemisch Werk

We zijn onderdeel van een systeem. In een organisatie hebben de cultuur, de oorsprong en de historie van het bedrijf effect op jou. Je ouders hebben je het leven en een bepaalde opvoeding gegeven. Vanuit je familielijn spelen er - bewust of onbewust - patronen die zich herhalen en die ongewenst een grote invloed kunnen hebben op waar je in je leven of werk voor staat.

Meer inzicht in jouw wortels, in waar je vandaan komt, is enorm verhelderend. Familie- of organisatieopstellingen maken blokkades zichtbaar en openbaren de waarheid die erachter schuilgaat. Door hier meer zicht op te krijgen kan je perspectief duurzaam verschuiven, dingen vallen op hun plek. Dit zorgt ervoor dat je kunt gaan doen wat je echt wilt, vanuit meer innerlijke rust en vrijheid.

Wat mij in het opstellingenwerk raakt, is de praktische eenvoud en het directe contact met het universum als geheel. Het brengt vraagstukken heel snel tot de kern en plaatst het in een groter kader. Ik zet deze methodiek in zowel bij individuele vragen, als wel bij team- of groepsvraagstukken.


"Life is not a problem to be solved.
Life is a mystery to be lived."  - Osho